Przychodnia rodzinna

Budynek przychodni rodzinnej w swoim programie został podzielony na trzy strefy tj. część dla osób chorych, część dla osób zdrowych oraz część rehabilitacyjną. Do każdej z tych części zostało zaprojektowane oddzielne wejście z holem i poczekalnią oraz strefą sanitarną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W strefie dla osób chorych zaprojektowano dwa gabinety lekarskie oraz jeden gabinet zabiegowy. W strefie dla osób zdrowych zaprojektowano dwa gabinety. W części rehabilitacyjnej zaprojektowano dwa gabinety przeznaczone do terapii manualnej oraz salę do ćwiczeń. Bezpośrednio z holu zaprojektowano wejście do szatni dla pacjentów. W środkowej części budynku swoje miejsce znalazł pokój socjalny z szatnią i łazienką dla personelu. W budynku zaprojektowano również dwa pomieszczenia odpadów medycznych oraz pomieszczenie techniczne. na elewacji budynku zastosowano dyle szklane w otworach okiennych w celu zachowania intymności pacjentów.