Rozbudowa piekarni "Hiestand"

Dane ogólne:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku produkcyjnego piekarni firmy „Hiestand” Polska Sp. z o.o. (obecnie Aryzta) o część magazynową i biurową oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejących w parterze obiektu. W związku z zaprojektowaną rozbudową, ulegnie zmianie układ komunikacyjny na wewnętrznym terenie Inwestora.

Celem rozbudowy jest powiększenie już istniejącej powierzchni magazynowej oraz powierzchni biurowej. Rozbudowa obejmuje w przyziemiu budynku powierzchnię magazynową surowców suchych, a na piętrze powierzchnię biurową, gdzie zostaną zlokalizowane: gabinet prezesa, pokój asystenta oraz biuro kadr. Węzeł higieniczny zostanie zapewniony przez już istniejący. Rozbudowa obejmuje w przyziemiu budynku powierzchnię magazynową kartonów, w podcieniu budynku przewidziano miejsce na kontenery składowania odpadów stałych. Na piętrze zaprojektowano powierzchnię biurową, gdzie zostaną zlokalizowane: gabinet dyrektora, pokój asystenta, biuro kontroli jakości, biuro logistyki, biuro zakupów i inwestycji, salę konferencyjną z ruchomą ścianką umożliwiającą kreowanie przestrzeni w zależności od potrzeb oraz węzeł sanitarny dla kobiet i dla mężczyzn. Z powierzchni rozbudowy wydzielono klatkę schodową dla pracowników produkcji.

Zestawienie powierzchni:

ISTNIEJĄCA powierzchnia zabudowy – 6755,66 m2
PROJEKTOWANA powierzchnia zabudowy – 543,97 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ŁĄCZNIE – 7299,63 m2

ISTNIEJĄCA powierzchnia utwardzona – 11844,75 m2
PROJEKOWANA powierzchnia utwardzona – 913,59 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ŁĄCZNIE – 12758,34 m2